Pazarlama Nedir? Pazarlamanın İş Hayatındaki Etkileri

Ticari işletmelerin temel amacı gelir elde etmektir. Gelir elde edebilmek için ürün ya da hizmet satışı yapılır. Potansiyel müşterilere ulaşmanın yolu da ürün ve hizmetlerin doğru tanıtılmasından geçer. İşte bu tanıtım faaliyetlerinin tamamına pazarlama adı verilir. Pazarlama nedir sorusuna en kısa haliyle bu şekilde yanıt verilebilir. Pazarlama, üretim aşamasından önce başlayıp satış işleminden sonra da devam eden organizasyonel bir süreçtir. Pazarlama süreci bir işletmenin en önemli parçasıdır. Pazarlama fonksiyonu;

 • Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını tespit etme,
 • Ürün ya da hizmetle müşteri arasında organik bir bağ kurmak için araştırma yapma,
 • Gelen müşteri talepleri doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirme,
 • Fiyat politikası oluşturma,
 • Reklam ve tanıtım,
 • Dağıtım karar ve faaliyetlerini içine alır.

Pazarlama yönetimi, bu fonksiyonların belirlenmesi, organize edilmesi, koordinasyonu ve kontrolüyle ilgili tüm çabaları kapsar. Pazarlama anlayışının temel anlamda üç unsuru vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Tüketiciye yönelik tutum,
 • Kar getirici satış yöntemleri,
 • Bütünleşmiş pazarlama çabaları.

Pazarlama anlayışının yaşadığımız dönem şartlarına uygun olarak, üretilen mal ve hizmetlere yönelik değil müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenmesi bir gerekliliktir. Bu nedenle tüketicilerin ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi gerekir. Bir işletmenin herkese ürün ve hizmet sunabilmesi gerçekçi bir yaklaşım değildir. Hedef kitle analizinin pazarlama süreci açısından büyük önemi bulunur. Pazarlamayla ilgili alınacak kararların şirketin diğer bölümleriyle belli bir uyum içinde bulunması gerekir. Ayrıca pazarlama süreçleri sonucu firmanın maddi ya da maddi olmayan gelirlerinde artış yaratılmalıdır. Pazarlamanın fonksiyonları;

 • Değişim fonksiyonları,
 • Yardımcı fonksiyonlar,
 • Fiziksel sunum,
 • Planlama ve geliştirme,
 • Dağıtım olarak sıralanabilir.

Ürün Pazarlaması Nedir?

Ürün pazarlaması, e-ticaret faaliyetlerinin temel taşlarından biridir. Bir ürünün tanıtılması ve müşterilere ulaştırılması faaliyetlerinin tamamını kapsar. Ürün pazarlamasının üretim ve marka bilinirliği arasındaki köprü olduğunu söylemek mümkündür. Pazarlama yönetimini üstlenen kişi üzerinde çalıştığı ürünü çok iyi tanımalıdır. Bu doğrultuda tüketicilerin ürüne olan ilgisini artırmaya yönelik stratejiler belirlemelidir. Ürün pazarlamasının önemini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Hedef kitlenizi iyi tanımanız için etkili bir yöntemdir.
 • Reklam düzenlemelerini daha düzenli yapabilmenize imkân yaratır.
 • Rakip stratejilerini incelemenize yardımı dokunur.
 • Ürünün pazardaki yerini daha doğru konumlandırmanızı sağlar.
 • Geri dönüşümleri artırma şansı elde edebilirsiniz.

Bilinen En Etkili Pazarlama Teknikleri

 1. yüzyıldan itibaren açık hava reklamları ve posterlerle ortaya çıkan pazarlama yöntemleri 21. yüzyılla birlikte dijitale entegre hale gelmiştir. Halen gelişimini sürdüren pazarlama teknikleri arasında şunlar yer alır:
 • İşlemsel pazarlama
 • Ağızdan ağıza pazarlama
 • Viral Pazarlama
 • Doğrudan pazarlama
 • İçerik pazarlama

İşlemsel pazarlamada odak noktası satıştır. Ürünü satabilmek amacıyla düzenlenen, indirim kampanyaları gibi etkinlikler bu yönteme örnek olarak verilebilir. Ağızdan ağıza pazarlama yöntemi gücünü sözlü iletişimden alır. Aldığı üründen memnun olan müşteri deneyimini başkalarıyla paylaşmaya isteklidir. Viral pazarlamada diğer pazarlama tekniklerinden farklı olarak yayılmak istenen fikir işletme tarafından değil müşteriler tarafından yayılır. Ağızdan ağıza pazarlama, viral pazarlama tekniği içine yer alan bir yöntemdir. Müşterilere gönderilen e-posta ve kataloglar, el ilanları doğrudan pazarlama tekniğine örnek gösterilebilir. Dijital pazarlamanın ortaya çıkmasıyla birlikte katalog ve el ilanlarının da dijitale taşındığı görülür. İçerik pazarlama geleneksel yöntemde gazete ve dergiler aracılığıyla yapılırken, dijital çağla birlikte daha ölçümlenebilir bir boyuta ulaşmıştır.

Dijital Pazarlama Ne Anlama Gelir?

Dijital pazarlama, mal ve hizmetlerin internet ortamında tanıtılması sürecini ifade eder. Geleneksel pazarlama yöntemlerine göre daha avantajlı olan dijital pazarlamanın en etkili araçları mobil platformlar ve sosyal medyadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması dijital pazarlama yöntemlerine geçişi hızlandırmıştır. Geleneksel pazarlama ve dijital pazarlama arasındaki farklar şöyle sıralanabilir:

 • Maliyet
 • Zaman yönetimi
 • Tüketici ilişkileri
 • İletişim
 • Kapsam
 • Kullanılabilirlik
 • Deneyim ve çeşitlilik
 • Marka ve tüketicinin korunması
 • Dil ve departman farklılıkları.

Dijital pazarlamada maliyetler geleneksel yöntemlere oranla daha düşüktür. Dijital pazarlama sayesinde her an her yerden ve çok sayıda kişiye ulaşmak mümkün olur. Geleneksel pazarlama yöntemlerinde alıcı reklamı sadece dinler; dijitalde ise yorum yapma ve değerlendirme imkânı bulur. Geleneksel pazarlamada kampanya kurgulamak uzun ve yenilenmesi zor bir süreçtir. Dijital pazarlama anı yakalama ve yenilenme önem taşır. Dijital pazarlamada müşteriyle iletişim kurmak kolaydır. Geleneksel yöntemlerde pazarlama saatleri bellidir ve belli kalıplara bağlıdır. Dijital pazarlama ise bu konuda daha özgürdür ve 7 gün 24 saat yapılabilir. Geleneksel pazarlamada resmi bir dil hakimken dijital pazarlamanın dili daha samimidir. Dijital pazarlama şu ortamlarda kullanılabilir:

 • Sosyal medya hesaplarında
 • Blog postlarında
 • İnternet sitelerinde
 • Online broşür ve kataloglarda
 • Online PR çalışmalarında
 • İnfografiklerde
 • Etkileşimli araçlarda
 • Font, logo ve renk gibi marka değerlerinde

İşletmeler Açısından Pazarlamanın Önemi

Pazarlama faaliyetleri işletmelerin geleceğini doğrudan etkileyen hayati bir unsurdur. İşletmenin piyasada tutunup tutunamayacağı pazarlama faaliyetleriyle doğrudan ilişkilidir. İşletmeler açısından pazarlama faaliyetlerinin önemi şu şekilde özetlenebilir:

 • Pazarlama müşterilerle iletişim kurup bu iletişimi etkili biçimde sürdürmek açısından önemlidir.
 • İşletmenin itibarını artırma ve koruma konusunda yardımcıdır.
 • İşletme ile müşteri arasında güven ilişkisine dayalı gözle görülür bir bağ oluşturur.
 • Pazarlama yöntemleri müşterileri bilgilendirme amacıyla kullanılan bir iletişim aracıdır.
 • Satışların artırılmasına yardımcı olur.
 • Hedeflenen müşteri kitlesine ulaşmanın en kestirme yoludur.
 • İşletmenin sektördeki gelişmelere ayak uydurmasını kolaylaştırır.
 • Gelir çeşitliliği sağlar.
 • İşletmeyle ilgili doğru kararlar alınması konusunda yönetimi yönlendirir.

Pazarlama Nasıl Yapılır?

 • Doğru bir pazarlama stratejisi belirleyebilmek için öncelikle müşteri kitlenizi ve taleplerini iyi analiz etmiş olmanız gerekir. Üretim aşamasıdan satış sonrası destek hizmetlerine kadar bu analize uygun bir yol haritası çizmeniz oldukça önemlidir.
 • Müşterilerin karar mekanizmalarını etkileyen noktaları belirleyin ve planlarınızı buna göre yönlendirin.
 • Müşteriler satın aldıkları üründen sağladıkları faydaya büyük önem verirler. Hedef kitlenize markanızdan, ürün ve hizmetlerinizden daha çok sağlayacağınız faydadan bahsedebilirsiniz.
 • Pazarlama çalışmalarınızı yürütürken marka vaadinize sadık kalın. Marka vaadinin, müşterilerin aldıkları üründen sağladıkları fayda ile ilişkili olduğunu hatırlayın.
 • Pazarlama süreci, müşterilerin markaya yönelik kayıtsızlık halinde bulundukları bir ortamda mal ve hizmet satma sürecidir. Bu nedenle yenilikçi ve etkileyici fikirlerle hareket ederek müşterilerin ilgisini çekebilirsiniz.
 • Her koşulda gerçekçi olun.
 • Rekabet ortamında bulunduğunuzu unutmayın ve markanızın tercih edilme ihtimalini artırmaya yönelik pazarlama stratejileri oluşturmaya özen gösterin.
 • Küçük bir kitleye yoğun satış yapma fikri yerine satış ağınızı nasıl yaygın hale getirebileceğinize yoğunlaşın.
 • Markanızı büyüttükçe müşteri sadakatini daha kolay kazanabileceğinizi aklınızda tutun.
 • Pazarlama yaratıcılık gerektiren bir süreçtir. Tekdüzelikten sıyrılarak yenilikçi ve kreatif fikirlere açık bir pazarlama süreci yönetmeniz başarı getiren bir bakış açısı olacaktır.
 • Sattığınız ürün ve verdiğiniz hizmetle ilgili doğru ve açıklayıcı bir fiyat bilgisi vermeye özen gösterin. Müşteriler için maliyetin önemli bir olgu olduğunu unutmayın.
 • Pazarladığınız ürün ve hizmetin artı ve eksi yönlerine hakim olun. Müşterilerin ürünle ilgili her türlü sorusunu yanıtlayabilecek yetkinlikte olmanız önemlidir.

Tüm bu noktalara dikkat ederek bir pazarlama stratejisi oluşturursanız başarıya kolay yoldan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir